O nás

O naší školce

Univerzitní mateřská škola ŠkaTULka je firemní mateřská škola určená pro děti zaměstnanců nebo denních studentů Technické univerzity v Liberci.

Školní vzdělávací program je nazván podle knihy L. Carrolla „Alenka v říši divů“ a Bílý králík, podle kterého se náš školní vzdělávací program jmenuje, je pro nás průvodcem předškolním vzděláváním a snaží se rozvíjet vše, co v každém dítěti klíčí. Tak vnímáme svoji práci – jsme průvodci dětí ve světě plném nových dovedností a informací, ve světě fantazie, barev, chutí a vůní.

Pracujeme podle prvků Montessori pedagogiky a snažíme se vybírat další vhodné náměty z waldorfské pedagogiky, např. pravidelné slavnosti na kterých se často setkáváme s rodiči našich dětí.

Při předškolní přípravě se nám již po několik let osvědčilo Hravé objevování matematiky metodou pana prof. Hejného a seznamování s anglickým jazykem.

Ve škole pracuje zkušená logopedka.

Naší snahou je vytvářet klidné, bezpečné a podnětné prostředí, ve kterém se budou cítit dobře děti, učitelé i rodiče. Řídíme se mottem, které jsme si vybrali jako hlavní bod filozofie naší mateřské školy „Výchova začíná vztahem“ (Daniel Wirz), proto klademe velký důraz na kvalitní týmovou spolupráci všech pracovníků ve škole.

Prostředí MŠ

Univerzitní mateřská škola ŠkaTULka má k dispozici nově zrekonstruovanou a vybavenou budovu v univerzitním kampusu. Každá ze dvou tříd mateřské školy sídlí ve dvou patrech, která jsou vzájemně propojená, vzdušná, prosklená.

V každé třídě je přízemní část rozdělena nábytkem na hernu a písárnu. V herně je ústředním bodem elipsa pro scházení dětí a učitelek s dětmi, police s Montessori pomůckami, hračkami, klavírem, rytmickými hudebními nástroji a vybavením na dramatickou hru. Je zde také oltářík roční doby, o který se děti spolu s učitelkou starají.

Dalším ohraničeným prostorem je kuchyňka s troubou a tekoucí vodou, který slouží pro přípravu jídla (pečení, studená kuchyně) dětmi 1x týdně a pro servírování svačinek. Na druhé straně jsou opět police s Montessori pomůckami.

Písárna slouží také jako jídelna a je vybavená dvěma různými výškami stolů a židlí, policemi s výtvarným materiálem, pískovničkou na grafomotoriku, ponkem na pracovní činnosti a pomůckami na badatelsky orientovanou výuku.

V přízemí se nachází také šatny dětí, toalety se sprchou pro děti, výdejna jídla, ředitelna, sborovna, sociální zázemí se sprchou pro dospělé, keramická pec a sklady.

V patře je pro každé oddělení velký prostor s elipsou pro tělovýchovu dětí, dramatické a jiné hry a aktivity. Polední odpočinek dětí je zajištěn také v těchto prostorách. V odvětraných skříních jsou matrace a ložní prádlo. Každá z těchto místností je vybavena interaktivním panelem, trampolínou, molitanovými kostkami a tělocvičným nářadím, a má samostatné toalety pro děti.

Venkovní prostory MŠ v Liberci

Před budovou školy je dvorek s terasou, průlezkou, pískovišti, kamennou spirálou, lavičkami, osvětlením, umělým trávníkem a zelení (bylinková zahrádka, stromky, keře). V současné době se pracuje na technickém řešení projektu přírodní školní zahrady, která se nachází poblíž mateřské školy.