Aktuality

Seznam uchazečů, kteří byli přijati k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 v MŠ

01. 06. 2020 Lucie Kubíková

Vážení rodiče a přátelé školy,

děkujeme Vám za Váš zájem o naši Univerzitní mateřskou školu. Letos jsme se nemohli setkat osobně, tak věříme, že si to vynahradíme jindy. Z naší školy přechází do ZŠ 17 předškoláků, mohli jsme tedy zaplnit 17 míst. Postupovali jsme dle tabulky kritérií. Nechtěli jsme, vzhledem k mimořádné situaci, potvrzení od TUL o Vašem úvazku, ale stačilo čestné prohlášení. Vše jsme nechali zkontrolovat na kvestorátu a personálním oddělení, takže toto potvrzení již nepotřebujeme. Všichni jste také napsali čestné prohlášení, že je Vaše dítě očkované. Podpis smlouvy přijatých dětí

bude podmíněn doložením zprávy od lékaře, že je dítě očkované a může do kolektivu. Prázdný dokument Vám zašleme mailem s ostatními tiskopisy a termínem rodičovské schůzky. 

Rodiče dětí, které byly přijaty, prosíme, aby v případě, že mají žádost v další MŠ a uspějí tam, nám dali obratem vědět, že dávají přednost jiné škole. Děkujeme, budeme moci rychle přijmout někoho

dalšího dle bodového ohodnocení v tabulce. Pokud Vaše dítě nebylo přijato, máte možnost přijít v souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád s možností využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 8. 6. 2015 od 10 hod. do 14 hod. v ředitelně Univerzitní MŠ ŠkaTULKa nebo si sjednat termín konzultace na tel. 602855474 (I. Honsnejmanová).

Prosíme všechny zákonné zástupce, kteří se zúčastnili zápisu, aby si v termínu od 2.6.2020 do 5.6.2020 vyzvedli v podatelně TUL dopis do vlastních rukou.

Těšíme se na další spolupráci.

V Liberci dne 28.5.2020

MgA. Ivana Honsnejmanová


Školka online

15. 05. 2020 Lucie Kubíková

Každý den pro Vás budeme mít radu nebo tip, jak děti doma zabavit nebo co s nimi doma dělat.

Sledujte Školku online!