Univerzitní školka ŠkaTULka

„Výchova začíná vztahem“ Daniel Wirz

O naší školce

Univerzitní mateřská škola ŠkaTULka je firemní mateřská škola určená pro děti zaměstnanců nebo denních studentů Technické univerzity v Liberci.

K dispozici má nově zrekonstruovanou a vybavenou budovu v univerzitním kampusu.

Školní vzdělávací program je nazván podle knihy L. Carrolla „Alenka v říši divů“ a Bílý králík, podle kterého se náš školní vzdělávací program jmenuje, je pro nás průvodcem předškolním vzděláváním a snaží se rozvíjet vše, co v každém dítěti klíčí. Tak vnímáme svoji práci – jsme průvodci dětí ve světě plném nových dovedností a informací, ve světě fantazie, barev, chutí a vůní.

Pracujeme podle prvků Montessori pedagogiky a snažíme se vybírat další vhodné náměty z waldorfské pedagogiky, např. pravidelné slavnosti na kterých se často setkáváme s rodiči našich dětí.

Aktuality Náš tým

Naše zaměření

Montessori pomůcky

Montessori pedagogika

Respektujeme základní principy Montessori pedagogiky. Důležité je pro nás připravené prostředí s nabídkou Montessori pomůcek, setkáváním a prací na elipse.

Život v rytmu ročních období

Život v rytmu ročních období

Výchova prožitkem. Pravidelné školní rituály. Slavnosti spolu s rodiči. Badatelské a pěstitelské práce. Pohybové aktivity na paloučku i v lese.

Miska se zdravou stravou

Zdravá strava

Účastníme se projektu Skutečně zdravá škola, který se celorepublikově snaží zkvalitnit úroveň stravování v českých školách. Vaří pro nás speciální pracoviště MENZY TUL.

Základní informace

Info o zápisu

Mateřská škola přijímá děti dle Správního řádu a vytvořených vlastních kritérii pro přijímání dětí do MŠ ve spolupráci s rektorátem TUL.

Děti jsou přijímány do každé třídy dle její volné kapacity. V průběhu celého roku se mohou rodiče do naší mateřské školy podívat a vyplnit předběžnou přihlášku.

Všichni zájemci se mohou do školy podívat a informovat se na Dni otevřených dveří, který škola pořádá cca dva týdny před přijímacím řízením do MŠ. o přijímacím řízení je veřejnost a rodiče, kteří projevili o školu zájem, informováni na webových stránkách školy a na vývěsce před budovou školy.

Ceník školného a stravného (PDF; 301,27 kB) Hrad

Provozní doba

Provozní doba Univerzitní MŠ ŠkaTULka v Liberci: 7.00 – 17.00 hodin, celodenní provoz. Mateřská škola má otevřeno i po oba měsíce letních prázdnin.

  • Počet tříd: 2, věkově smíšené
  • Počet dětí: 56
  • Počet pedagogů: 6 (3 na třídu)
Hrací kostky

Třídy MŠ

Odloučené pracoviště v Liberci má dvě třídy (Světlušky a Broučci) po 28 dětech s celkovou kapacitou školy 56 dětí. Tento počet dětí je zohledněn v počtu tří pedagogů na třídu.

Jsou to třídy věkově smíšené. Přínos takového uspořádání třídy je velký: nové dítě se lépe adaptuje v novém prostředí, děti si předávají poznatky a zkušenosti přirozenou cestou, zvyšuje se zodpovědnost a sebevědomí starších dětí, starší děti jsou mladším velkou inspirací, a proto se snadněji a smysluplně rozvíjí činnosti malých dětí. Přirozeně se rozvíjí spontánní aktivity v důsledku vzájemného ovlivňování her mladších a starších dětí.

Houpací kůň

Prostředí MŠ

Univerzitní mateřská škola ŠkaTULka má k dispozici nově zrekonstruovanou a vybavenou budovu v univerzitním kampusu. Každá ze dvou tříd mateřské školy sídlí ve dvou patrech, která jsou vzájemně propojená, vzdušná, prosklená.

V každé třídě je přízemní část rozdělena nábytkem na hernu a písárnu. V herně je ústředním bodem elipsa pro scházení dětí a učitelek s dětmi, police s Montessori pomůckami, hračkami, klavírem, rytmickými hudebními nástroji a vybavením na dramatickou hru. Je zde také oltářík roční doby, o který se děti spolu s učitelkou starají.

Před budovou školy je dvorek s terasou, průlezkou, pískovišti, kamennou spirálou, lavičkami, osvětlením, umělým trávníkem a zelení (bylinková zahrádka, stromky, keře).

Medvídek

Kontakt