Náš tým

Ředitelky

MgA. Ivana Honsnejmanová

MgA. Ivana Honsnejmanová

Výkonná ředitelka,
spolumajitelka společnosti

Od dětství milovala divadlo, poezii a práci s dětmi. Vedla skupinu TOM, každé léto trávila jako praktikantka a později jako vedoucí na letním táboře. Vystudovala DAMU v Praze a svou učitelskou kariéru začala v LŠU, později jako zástupce ředitele ZUŠ. Více než 15 let byla ředitelkou MŠ a ZŠ Klíč v České Lípě. 10 let učila na TUL dramatickou a osobnostně sociální výchovu. Občas lektoruje pedagogiku pro NPI v Liberci nebo OSV pro AISIS v Kladně. Mateřskou školu U Bílého králíka založila pro radost v přízemí pískovcového domu u lesa, kde bydlí. K malé „králičí“ škole pak připojila Univerzitní mateřskou školu ŠkaTULku a  Mateřskou školu KNofLík v Liberci. Většinu slečen učitelek poznala a učila na TUL. Svých pracovních týmů si moc váží a jejich vysoké nasazení a odbornost v Montessori pedagogice jí přináší každodenní radost. Je workoholik, ale relaxuje prací na zahradě nebo chůzí po horách. A nyní se moc těší, že bude babičkou.

Ing. Tereza Čepičková

Ing. Tereza Čepičková

Ředitelka, jednatelka,
spolumajitelka společnosti

Mateřská dovolená

Vystudovala Podnikovou ekonomiku na Technické univerzitě v Liberci. Během studií získávala praxi ve školství jako učitelka v mateřské i základní škole. Po studiích pracovala v Praze např. ve Fondu dalšího vzdělávání (příspěvková organizace MPSV) nebo v nadnárodních společnostech SAP a Microsoft v odvětví personalistiky. Korporátní život pro ni ale nebyl dostatečně naplňující, a tak ráda přijala nabídku pomáhat své mamce s podnikáním ve školství. Dodělala si vzdělání v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogiky a nyní pokračuje v diplomovém Montessori kurzu pro věk 3–6 let. v současnosti se připravuje na vlastního potomka a těší se, jak otestuje Montessori principy v praxi již od narození dítěte. Věří, že ji tato zkušenost posune ve výchově a vzdělávání ostatních dětí. v MŠ ŠkaTULka se stará především o administrativní a ekonomický chod školy, ale zvládne zastoupit i paní učitelky na dovolené. Ve volném čase nejraději cestuje, poznává nové kultury a chutě, leze po horách a jezdí na kole.

Světlušky

Bc. Tereza Loučková

Bc. Tereza Loučková

Paní učitelka

Po dokončení Střední odborné školy pedagogické Jeronýmova navázala studiem na Technické univerzitě v Liberci obor Pedagogika volného času. Získané vzdělání uplatnila při zakládání a organizování letních příměstských táborů v Chrastavě. Vedla zde také výtvarný mimoškolní kroužek pro děti v centru volnočasových aktivit. Od práce s dětmi mladšího školního věku se vrátila zpět k předškolnímu vzdělávání. Do ŠkaTULky nastoupila druhý rok od otevření. V naší školce působí jako lektor anglického jazyka pod záštitou Wattsenglish Liberec. Absolvovala vzdělávací kurz „Respektovat a být respektován.“ Při práci ve ŠkaTULce vystudovala diplomový kurz Montessori pro práci s dětmi ve věku 3–6 let. Ve volném čase nejraději vyráží obytným autem na cesty a poznává nová místa. Má ráda dobrou kávu a procházky se psem. Baví jí péct dorty a vařit zdravá jídla.

Mgr. Kateřina Pořízová

Mgr. Kateřina Pořízová

Paní učitelka

Káťa vystudovala Střední školu pedagogickou, kam chodila do třídy s paní učitelkou Terezkou. V rámci svého bakalářského studia rok žila ve slovinském Mariboru, kde pracovala v anglické zdravé školce. Poté si dodělala magisterský titul na Fakultě sociálních studií na Masarykově univerzitě v oboru Environmentálních studií. Jejím zaměřením byla převážně ekopsychologie a environmentální pedagogika, kterou nyní hojně využívá při práci s dětmi v MŠ ŠkaTULka. Káťu baví starat se o „zazeleňování“ dvorku MŠ, jeho smysluplného využívání na pěstování zeleniny a bylinek a vedení dětí k péči o zahrádku, přírodu i mezilidské vztahy a celkově ji práce ve ŠkaTULce moc těší. Ve svém volném čase se věnuje přátelům, výletům, sportu, ráda vaří, peče a tvoří. Se svými kamarády se stará o Zauhlovačku ve Vratislavicích n. N., vedle které nyní spolu-buduje dílnu a re-use centrum nábytku.

Kristýna Melicharová

Kristýna Melicharová

Paní učitelka

Ráda se věnuje dětem a pomáhá jim objevovat svět kolem sebe. Stále se snaží zdokonalovat své pedagogické dovednosti a hledat nové způsoby, jak pomoci dětem v jejich vývoji. Jejím oblíbeným způsobem vzdělávání je Montessori pedagogika. Tento přístup se jí velmi líbí a věří, že může být pro děti velmi prospěšný. Nejvíce zkušeností s dětmi předškolního věku získala v MŠ ŠkaTULka, kde mimo jiné měla možnost pracovat i s integrovanými dětmi. Byla to velká výzva, ale zároveň i velká příležitost pro rozvoj jejich pedagogických dovedností. Práce s dětmi předškolního věku je pro ni zároveň i koníčkem. Tato práce ji baví a naplňuje už dlouhou dobu. Ve volném čase ráda čte knihy a tráví čas s rodinou. Ráda také poslouchá hudbu, která jí pomáhá relaxovat a nabrat novou energii.

Broučci

Mgr. Martina Částková

Mgr. Martina Částková

Paní učitelka

Vystudovala Střední pedagogickou školu Jeronýmovu a poté navázala studium na zdejší Technické univerzitě v Liberci v oboru Učitelství pro mateřské školy. V průběhu studia na vysoké škole již započala praxi u nás v Mateřské škole ŠkaTULka, ve které se jí natolik zalíbilo, že je naší paní učitelkou dodnes. Následně si rozšířila své odborné vzdělání na Dolnoslezské vysoké škole ve Wroclawi v oboru Učitelství pro mateřské školy, učitelství pro I. stupeň základní školy a speciální pedagogika. Volný čas nejraději tráví s rodinou, s přáteli a sportem – běh, cyklistika, in-line bruslení. K jejím zálibám také patří rekreační turistika, výlety spojené s poznáváním nových míst, návštěvy kulturních památek a v neposlední řadě cestování.

Mgr. Kristýna Štefanová

Mgr. Kristýna Štefanová

Paní učitelka

Po vystudování Střední odborné školy pedagogické Jeronýmova navázala bakalářským studiem na Technické univerzitě a následně vystudovala magisterské studium v oboru předškolní pedagogika v Praze na Karlově Univerzitě. Dále své znalosti prohlubuje v polytechnické výchově, v digitalizaci a robotizaci určené pro MŠ. Má ráda procházky v přírodě a velmi ráda peče dorty či zákusky.

Michaela Nagyová

Michaela Nagyová

Paní učitelka

Míša už od mala věděla, že chce jednou pracovat s lidmi, proto se po základní škole vydala na střední zdravotnickou školu v Turnově, kde vystudovala obor zdravotnický asistent. Následně se rozhodla pro studium diplomované dětské sestry na střední a vyšší odborné zdravotnické škole v Liberci. Zde v rámci praxe navštěvovala mateřskou školu KNofLík. Už po čtrnácti dnech praxe ve školce věděla, že je to práce, která ji naplňuje a  chtěla by ji jednou dělat. Zanedlouho přestoupila na pomaturitní studium předškolní a mimoškolní pedagogiky v Mladé Boleslavi, kde získala potřebné znalosti pro práci v mateřské škole. V naší školce se také věnuje dětem s odlišným mateřským jazykem, které učí česky. Volný čas nejraději tráví s rodinou a přáteli. K jejím zálibám také patří procházky a hra na kytaru či ukulele.

Další pracovníci

Mgr. Miroslava Holá

Mgr. Miroslava Holá

Speciální pedagog se specializací logopedie

Vystudovala speciální pedagogiku, obor logopedie na PF UK Praha. Má mnohaletou zkušenost s prací s dětmi s handicapem. V současnosti spolupracuje se 3 MŠ jako privátní logoped a věnuje se individuálně dětem, které mají navržena podpůrná opatření poradnami SPC, PPP.
Záliby sport, design, výtvarné umění 20. stol.

Na mateřské nebo rodičovské dovolené máme

Na mateřské nebo rodičovské dovolené máme nebo budeme mít: p. uč. Nikolu H., Barboru M., Pavlínu J., Lucii B., Lenku H. a Míšu V. a moc se těšíme, že se nám zase vrátí.

Dále se u nás můžete potkat se studenty Technické univerzity v Liberci, kde se podílíme na jejich přípravě pomocí praxí. Někteří pak s námi spolupracují i v dalších měsících, i letech, jako suplenti.