Náš tým

Ředitelky

MgA. Ivana Honsnejmanová

MgA. Ivana Honsnejmanová

Výkonná ředitelka,
spolumajitelka společnosti

Od dětství milovala divadlo, poezii a práci s dětmi. Vedla skupinu TOM, každé léto trávila jako praktikantka a později jako vedoucí na letním táboře. Vystudovala DAMU v Praze a svou učitelskou kariéru začala v LŠU, později jako zástupce ředitele ZUŠ. Více než 15 let byla ředitelkou MŠ a ZŠ Klíč v České Lípě. 10 let učila na TUL dramatickou a osobnostně sociální výchovu. Občas lektoruje pedagogiku pro NPI v Liberci nebo OSV pro AISIS v Kladně. Mateřskou školu U Bílého králíka založila pro radost v přízemí pískovcového domu u lesa, kde bydlí. K malé „králičí“ škole pak připojila Univerzitní mateřskou školu ŠkaTULku a Mateřskou školu KNofLík v Liberci. Většinu slečen učitelek poznala a učila na TUL. Svých pracovních týmů si moc váží a jejich vysoké nasazení a odbornost v Montessori pedagogice jí přináší každodenní radost. Je workoholik, ale relaxuje prací na zahradě nebo chůzí po horách. A nyní se moc těší, že bude babičkou.

Ing. Tereza Lepšíková

Ing. Tereza Lepšíková

Ředitelka, jednatelka,
spolumajitelka společnosti

Vystudovala Podnikovou ekonomiku na Technické univerzitě v Liberci. Během studií získávala praxi ve školství jako učitelka v mateřské i základní škole. Po studiích pracovala v Praze např. ve Fondu dalšího vzdělávání (příspěvková organizace MPSV) nebo v nadnárodních společnostech SAP a Microsoft v odvětví personalistiky. Korporátní život pro ni ale nebyl dostatečně naplňující, a tak ráda přijala nabídku pomáhat své mamce s podnikáním ve školství. Dodělala si vzdělání v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogiky a nyní pokračuje v diplomovém Montessori kurzu pro věk 3–6 let. V současnosti se připravuje na vlastního potomka a těší se, jak otestuje Montessori principy v praxi již od narození dítěte. Věří, že ji tato zkušenost posune ve výchově a vzdělávání ostatních dětí. V MŠ KNofLík se stará především o administrativní a ekonomický chod školy, ale zvládne zastoupit i paní učitelky na dovolené. Ve volném čase nejraději cestuje, poznává nové kultury a chutě, leze po horách a jezdí na kole.

Světlušky

Bc. Michaela Vláčilová

Bc. Michaela Vláčilová

Paní učitelka

V současné době působí jako zástupkyně ředitele v naší Mateřské škole ŠkaTULka. Absolvovala Střední odbornou školu pedagogickou v Liberci v Jeronýmově ulici. Svá studia dokončila na Technické Univerzitě v Liberci bakalářským titulem v oboru Pedagogika volného času. Michaela se podílela na utváření konceptu naší MŠ ještě před jejím otevřením a v posledním ročníku svých studií k nám nastoupila jako učitelka. Prošla kurzem „Respektovat a být respektován“ a rozšířila si své poznatky při absolvování diplomového Montessori kurzu pro děti ve věku 3–6 let. Pro svou práci se inspirovala také v zahraničí na stáži v Srbsku v rámci projektu Aflatot. Ze všech kurzů a školení, kterými prošla, těží ve své praxi dodnes. V naší MŠ působí jako lektorka angličtiny pro děti pod záštitou Wattsenglish Liberec. Práce s dětmi ji baví a naplňuje již 6 let. Radost a spokojenost dětí jsou jejím hlavním přáním. Ve volném čase se věnuje józe a zdravému životnímu stylu, cestování a s ním spojené fotografování zajímavých míst. Baví ji móda, miluje dobrou kávu a ráda tráví čas s rodinou, partnerem a přáteli.

Bc. Tereza Loučková

Bc. Tereza Loučková

Paní učitelka

Po dokončení Střední odborné školy pedagogické Jeronýmova navázala studiem na Technické univerzitě v Liberci obor Pedagogika volného času. Získané vzdělání uplatnila při zakládání a organizování letních příměstských táborů v Chrastavě. Vedla zde také výtvarný mimoškolní kroužek pro děti v centru volnočasových aktivit. Od práce s dětmi mladšího školního věku se vrátila zpět k předškolnímu vzdělávání. Do ŠkaTULky nastoupila druhý rok od otevření. Absolvovala vzdělávací kurz „Respektovat a být respektován.“ Při práci ve ŠkaTULce vystudovala diplomový kurz Montessori pro práci s dětmi ve věku 3–6 let. Ve volném čase nejraději vyráží obytným autem na cesty a poznává nová místa. Má ráda dobrou kávu a procházky se psem. Baví jí péct dorty a vařit zdravá jídla.

Mgr. Kateřina Pořízová

Mgr. Kateřina Pořízová

Paní učitelka

Káťa vystudovala Střední školu pedagogickou, kam chodila do třídy s paní učitelkou Terezkou. V rámci svého bakalářského studia rok žila ve slovinském Mariboru, kde pracovala v anglické zdravé školce. Poté si dodělala magisterský titul na Fakultě sociálních studií Masarykově univerzitě v oboru Environmentálních studií. Jejím zaměřením byla převážně ekopsychologie a environmentální pedagogika, kterou nyní hojně využívá při práci s dětmi v MŠ ŠkaTULka. Káťu baví starat se o „zazeleňování“ dvorku MŠ, jeho smysluplného využívání na pěstování zeleniny a bylinek a vedení dětí k péči o zahrádku, přírodu i mezilidské vztahy a celkově ji práce ve ŠkaTULce moc těší. Ve svém volném čase se věnuje přátelům, výletům, sportu, ráda vaří, peče a tvoří. Se svými kamarády se stará o Zauhlovačku ve Vratislavicích n. N., vedle které nyní spolu-buduje dílnu a re-use centrum nábytku.

Broučci

Bc. Martina Richterová

Bc. Martina Richterová

Paní učitelka

Vystudovala Střední pedagogickou školu Jeronýmovu a poté navázala studium na zdejší Technické univerzitě v Liberci v oboru Učitelství pro mateřské školy. V průběhu studia na vysoké škole již započala praxi u nás v Mateřské škole ŠkaTULka, ve které se jí natolik zalíbilo, že je naší paní učitelkou dodnes. V současné době si rozšiřuje své odborné vzdělání na Dolnoslezské vysoké škole ve Wroclawi v oboru Učitelství pro mateřské školy, učitelství pro I. stupeň základní školy a speciální pedagogika. Volný čas nejraději tráví s rodinou, s přáteli a sportem – běh, cyklistika, in-line bruslení. K jejím zálibám také patří rekreační turistika, výlety spojené s poznáváním nových míst, návštěvy kulturních památek a v neposlední řadě cestování.

Bc. Nicola Stránská, DiS.

Bc. Nicola Stránská, DiS.

Paní učitelka

Vystudovala Vyšší odbornou školu v Litomyšli v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. V průběhu studia se účastnila několika kurzů hudebně-pohybových činností a artefiletiky. Poté vystudovala Učitelství pro mateřské školy na Technické univerzitě v Liberci. Během studia získávala praxi v mateřských školách a jako lektorka plavání v Městském bazénu v Liberci. V současné době studuje magisterský program na Dolnoslezské vysoké škole v polské Vratislavi v oboru Speciální pedagogika. Ve svém volném čase se věnuje malování na tělo a obličej, čtení knih a procházkám se svými dvěma psy.

Bc. Monika Kysilková

Bc. Monika Kysilková

Paní učitelka

Vystudovala Konzervatoř v Teplicích v oboru klarinet a populární zpěv. Po 6letém studiu navázala na studium vysoké školy Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde studovala jednooborovou hudební výchovu. Po vystudování střední školy nastartovala svou učitelskou praxi v ZUŠ, kde vyučovala klarinet a populární zpěv. V současné době navštěvuje soukromou školu BEAN, s.r.o. v Praze, kde si dodělává své odborné vzdělání v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogiky. Svůj volný čas tráví nejraději s rodinou a přáteli. K jejím zálibám patří sport, výlety s přáteli, cestování, kynologie a zpěv (koncertování).