Stáže Mrkvička

POSKYTOVÁNÍ STÁŽE

realizované v rámci projektu Kolegiální podpora v síti Mrkvička, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000542

Doba a podmínky výkonu stáže

Stáže proběhnou v prostorách a zařízeních poskytovatele v době od února 2017 do června 2019.