Šablony

Číslo programu: 02

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_16_022

Název výzvy: Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů

zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Název projektu CZ: Šablony pro MŠ U Bílého králíka

Název projektu EN: Patterns for MS U Bileho kralika

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů,

společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy,

podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Začátek čerpání: od 1.9.2017