Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ

v rámci individuálního projektu OP VVV

Prioritní osa 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Výzva – Budování kapacit pro rozvoj škol I.

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523

Název KA: Centra kolegiální podpory v oblasti čtenářské pregramotnosti

Centrum zřízeno od 1.1.2017. Vedoucí centra:  Ivana Honsnejmanová a Lenka Košková

 

Termíny centra kolegiální podpory ve ŠkaTULce na rok 2016/2017

19.1.2017 „Kulatý stul mŠ a ZŠ“ vede L. Košková a M. Vláčilová

15.2.2017 Michaela Vláčilová „Artefiletika“

30.3.2017 Ivana Honsnejmanová „práce s literární předlohou v DV“

20.4.2017 Darina Martinovská „Didaktické pomůcky a textilní knihy“

17.5.2017 Hana Švejdová „Náměty na tvořivé a dramatické činnosti“

21.6.2017 Eva Svobodová – „práce s divadlem – knihou“

 vždy od 16 do 19 hodin