Napsali o nás

Schůzka nad ŠkaTULkou

27. 03. 2014 10.03

Jaký bude denní program dětí ve školce, kolik bude školné a jak bude zajištěno stravování v univerzitní školce, to se dozvěděli rodiče na páteční schůzce s rektorem TUL Zdeňkem Kůsem a ředitelkou školky Ivanou Honsnejmanovou.

Zájem o školku ze strany rodičů zaměstnaných nebo studujících na naší univerzitě je velký, jak napovídá i účast na informační schůzce. Řada z nich přivedla také své děti, snad budoucí žáky univerzitní školky.

Na schůzce v pátek 21. března v posluchárně univerzitní budovy K se rodiče dozvěděli bližší informace o denním i ročním programu školky, personálním zajištění, stravování dětí i školném.

„Bude to školka přednostně pro naše zaměstnance a studenty. Cenově by měla být přijatelná, podstatnou část ceny pro naše zaměstnance uhradí univerzita,“ řekl rodičům v úvodu rektor Zdeněk Kůs.

Dotované školné pro rodiče z univerzity bude činit 12.000 korun za rok, nedotované roční školné pro širší veřejnost bude 40.000 korun. K tomu je třeba přičíst 1000 korun měsíčně za stravné.

Univerzitní školka bude ve svém programu kombinovat přístupy montessori i waldorfské pedagogiky. Každý den v týdnu bude patřit stabilně jednomu tématu. Například v pondělí to bude péče o domácnost, na jiný den připadne bádání. Pevný rytmus, který dětem vnáší do života jistotu a klid, bude mít také rok. V jeho průběhu si děti budou připomínat různé svátky a významné dny a společně se na ně připravovat a slavit je.

„Během roku uspořádáme několik akcí pro celé rodiny, budeme rádi, když se zapojí jak rodiče, tak starší sourozenci. Chceme také těžit z prostředí univerzity a pořádat ve spolupráci s fakultami badatelská odpoledne,“ řekla ředitelka vznikající školky Ivana Honsnejmanová, která do koncepce univerzitní školky promítá zkušenosti z fakultní Mateřské školy U Bílého králíka v České Lípě, která také kombinuje prvky waldorfské a montessori pedagogiky...

Celý článek na tuni.tul.cz

 

Zpět na přehled článků