GDPR

S osobními údaji dětí, jejich zákonných zástupců a zaměstnanců je nakládáno dle platných právních předpisů.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Bc. Lucie Kubíková. Kontaktní údaje: lucie.kubikova@dubax.cz, tel. 775992300.

Podmínky ochrany osobních údajů